Over J. van Bodegom en Zn. bv.

Sinds de oprichting van het bedrijf in 1962 zijn wij uitgegroeid naar een onderneming die voornamelijk gespecialiseerd is in cultuurtechniek, grond, weg- en waterbouw. Het denken in mogelijkheden en oplossingen en de krachtige samenwerking tussen de verschillende disciplines, heeft ertoe geleid dat van Bodegom heeft kunnen uitgroeien tot een specialist […]

LEES MEER

Rietmaaien gereed

Het rietmaaien in Hollands Kroon in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gereed, de drijvende kracht van van Bodegom kan weer aan wal. De werkzaamheden zijn afgerond voordat het broedseizoen begint.

LEES MEER

VCA**/ ISO9001:2015

De hercertificatie audit van de VCA** met transitieaudit naar ISO 9001:2015 hebben we succesvol afgerond. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) en de Checklist Aannemers en is bedoeld om de organisatie veiliger te laten werken en het aantal ongelukken te verminderen. De  ISO 9001:2015 is een internationale norm die eisen stelt […]

LEES MEER

Provincie Groningen

Voor de provincie Groningen voeren wij het onderhoud uit aan en langs de provinciale wegen in de regio Noord/rayon Overschild. De bermen en watergangen die langs de provinciale wegen liggen in Groningen Noord worden het komende jaar door ons onderhouden. De bermen en taluds worden afhankelijk van het beheer van de opdrachtgever in diverse […]

LEES MEER

Groenonderhoud HHNK Hollands Kroon

Voor het Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voeren wij onderhoud aan de waterkeringen, waterlopen, peilobjecten en wegen die zijn gelegen in de gemeente Hollands Kroon. Het gebied bestrijkt de voormalige Wieringermeer polder en Wieringen. In een online projectomgeving worden voortgangsrapportages, planningen, managementinformatie, (concept) facturen, tekeningen, foto’s en afhandeling van meldingen verwerkt.  Dit systeem dient als […]

LEES MEER